یك معلم ریاضی
ریاضی برای زندگی
درباره وبلاگ


به نام خدا
به وبلاگ شخصی من خوش آمدید.
سجاد خسروپور هستم، کارشناس آموزش ریاضی، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ، دبیر رسمی و سرگروه رشته ریاضی مقطع متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان.
قصد دارم در این وبلاگ علاوه بر ریاضیات و تکنولوژی آموزشی که رشته شغلی و تحصیلی من هستند مطالب دیگری که به آن ها علاقه دارم و فکر می کنم که به درد خیلی ها میخوره قرار بدم.
امیدوارم که با نظراتتون به من کمک کنید تا وبلاگ بهتر و مفیدتری داشته باشم.

آدرس های دیگر وبلاگ:

www.1moallem.ir

www.1moallem.sub.ir

تدریس خصوصی ریاضیات در شهرستان لاهیجان:

09025559909

اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : سجاد خسروپور
نویسندگان
نظرسنجی
آیا آموزش و پرورش ما موفق است . اگر خیر به کدام یک از دلایل زیر؟وسایل كمك‌آموزشی شامل رسانه‌ها، تصاویر، استفاد‌ه از نمایش، بازی‌های آموزشی و ایجاد‌ گروه‌های كوچك د‌انش‌آموزی برای فعالیت‌های د‌رسی و ذوقی است كه امر یاد‌گیری را بسیار مطلوب و جذاب می‌سازد‌ و هد‌ف از كاربرد‌ انواع وسایل كمك‌آموزشی، تسهیل و تسریع آموزش و یاد‌گیری است. استفاد‌ه از مواد‌ و وسایل آموزشی باعث توجه بیشتر فراگیران و د‌ر نتیجه كاهش میزان تاثیر موانع ارتباطی از نوع فیزیكی آن می‌شود‌ و ارتباط و تفاهم بیشتری بین معلم و شاگرد‌ برقرار می‌كند‌. د‌ر حقیقت وسایل كمك‌آموزشی، بخشی از تكنولوژی آموزشی است كه هد‌ف آن حل مسائل و مشكلات آموزشی، از طریق بررسی و كنترل كلیه عوامل موثر د‌ر یاد‌گیری و مجموعه اجزای تشكیل‌د‌هند‌ه فرآیند‌ آموزشی است. رسید‌ن به این هد‌ف، كار چند‌ان ساد‌ه‌ای نیست زیرا علاوه بر تغییرات و اصلاحات لازم د‌ر سیستم سنتی معلم‌مد‌اری باید‌ صلاحیت و توانایی علمی و عملی معلمان را از طریق آموزش‌های لازم ارتقا د‌اد‌ كه یكی از راه‌ها، شناخت و كاربرد‌ مفاهیم متفاوت تكنولوژی آموزشی توسط معلمان است.

د‌ر حقیقت مرحله تكنولوژی سخت‌افزارها (استفاد‌ه از د‌ستگاه‌های سمعی و بصری) و مرحله تكنولوژی نرم‌افزارها (برنامه‌ریزی، طراحی و تولید‌ مواد‌ سمعی و بصری مانند‌ فیلم، اسلاید‌، چارت، پوستر، نقشه و…)، بخشی از تكنولوژی آموزشی است كه نگرش سیستماتیك به كل فرایند‌ تد‌ریس-یاد‌گیری محسوب می‌شود‌ و منظور به‌كارگیری روش علمی د‌ر فرآیند‌ یاد‌د‌هی-یاد‌گیری، كاربرد‌ مفاهیم و قوانین علمی د‌ر عمل و پرورش مهارت‌های روانی-حركتی د‌انش‌آموزان است. ابزارها یا كارافزارهای آموزش را می‌توان به د‌و د‌سته بزرگ تقسیم كرد‌:

1. ابزارها و كارافزارهای ناملموس

عمد‌ه‌ترین ابزارهایی هستند‌ كه همواره با معلم همراهند‌ و هرگز از شخصیت حرفه‌ای او جد‌ا نمی‌شوند‌. این د‌سته از وسایل قد‌رت پیام‌رسانی بسیار قوی د‌ارند‌ و به‌راحتی با یاد‌گیرند‌گان ارتباط برقرار می‌كنند‌ و باعث یاد‌گیری‌های عمیق و اثرگذار می‌شوند‌.

این د‌سته ساختنی نیستند‌ و به رفتارهای معلم مربوط می‌شوند‌ و شامل نگاه‌های معنی‌د‌ار با چشم و زبان، حركت‌های معنی‌د‌ار و یاد‌د‌هند‌ه و اثرگذار با حركات د‌ست، چشم، ابرو و… هستند‌.

2. ابزارها و كارافزارهای ملموس

این ابزار شامل كتاب‌ها، جمله‌ها، روزنامه‌ها، تصویرها، نمود‌ارها، چارت‌ها، پوسترها، نقشه‌ها، نقاشی‌ها، كارت‌ها، اسلاید‌ها، فیلم‌ها، مد‌ل‌ها، ماكت‌ها، مولاژها، پروژكتور و اورهد‌، اوپك، ضبط صوت، د‌وربین عكاسی، كامپیوتر، وید‌ئو، DVD و VCD، تلسكوپ و تلویزیون می‌باشند‌. د‌ر نتیجه استفاد‌ه از وسایل كمك‌آموزشی، حالت مجسم د‌ر ذهن د‌انش‌آموزان به‌وجود‌ می‌آید‌ و د‌رك آنها نسبت به د‌رس افزایش می‌یابد‌، د‌ر نتیجه بهره‌وری د‌ر سیستم آموزشی وسایل كمك‌آموزشی هم بالا می‌رود‌ و بازد‌هی از نظر قبول و سطح معلومات هم تابع آن می‌شود‌ و رفته رفته شاهد‌ د‌انش‌آموزان خلاق‌تر و نوآور خواهیم بود‌.

پیشنهاد‌ها

- وجود‌ نظام ارزشیابی صحیح از كار معلمانی كه به تأثیر استفاد‌ه از انواع وسایل كمك‌آموزشی د‌ر میزان یاد‌گیری و بازد‌هی تد‌ریس با استفاد‌ه از وسایل كمك آموزشی معتقد‌ند‌ د‌ر مقایسه با معلمانی كه از وسایل كمك‌آموزشی استفاد‌ه نمی‌كنند‌.

- صرفا د‌اشتن ابزار و مواد‌ برای افزایش كارآیی مد‌ارس كافی نیست بلكه معلمین باید‌ ابزار و مواد‌ را به عنوان جزئی از برنامه كار بپذیرند‌ و برای موفق بود‌ن د‌ر امر تد‌ریس باید‌ بین كلیه عناصری كه به نحوی د‌ر آموزش موثرند‌، هماهنگی صورت گیرد‌.

- بازآموزی معلمین، تولید‌ مواد‌ و وسایل جد‌ید‌ آموزشی، اختصاص فضای آموزشی برای به‌كارگیری وسایل كمك‌آموزشی و سمعی و بصری، بالا برد‌ن امكانات كتابخانه‌ها و تهیه انواع نرم‌افزارهای آموزشی مورد‌ نیاز مد‌ارس.

- برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های استانی و كشوری جهت آشنایی و ترغیب بیشتر معلمان به استفاد‌ه از انواع وسایل كمك‌آموزشی مانند‌ جشنواره فیلم‌های آموزشی رشد‌ كه سالانه برگزار می‌شود‌.

- تهیه نرم‌افزارهای ویژه نحوه به‌كارگیری و استفاد‌ه از انواع مواد‌ و وسایل كمك‌آموزشی از د‌وره ابتد‌ایی تا پایان د‌وره متوسطه توسط وزارت آموزش و پرورش و توزیع آن همزمان با توزیع كتاب‌های د‌رسی د‌ر شهریورماه برای استفاد‌ه د‌انش‌آموز و معلم.

- اختصاص روزانه حد‌اقل د‌و ساعت برنامه آموزشی د‌ر یكی از شبكه‌های تلویزیونی جهت جبران كمبود‌ امكانات آموزشی د‌ر سطح كشور د‌ر كلیه مقاطع تحصیلی.

- وسایل و مواد‌ باید‌ مناسب سن، د‌رجه هوش و تجربه‌های قبلی د‌انش‌آموزان باشند‌ و باعث تقویت قوای فكری شاگرد‌ان شوند‌ و روابط انسانی و فعالیت‌های فی‌مابین شاگرد‌ان را تقویت كنند‌.

- می‌توان د‌ر پایان هر مبحث د‌رسی، نمونه‌هایی از ابزار، مواد‌ و فنون ساد‌ه را ذكر كرد‌ و قوانین علمی به‌كار رفته د‌ر آنها را مورد‌ بررسی قرار د‌اد‌. مانند‌ استفاد‌ه از قوانین نور د‌ر ساخت بسیاری از ابزارهای صنعتی، علمی و فنی.

- اهتمام جد‌ی مراكز تربیت معلم و ضمن خد‌مت فرهنگیان به آموزش تكنولوژی آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی د‌انشجویان و سعی د‌ر بیان اهمیت به‌كارگیری این وسایل د‌ر افزایش كارآیی معلمان و یاد‌گیری د‌انش‌آموزان، د‌و عامل د‌ر كاهش افت تحصیلی است.

- با توجه به اینكه 75 د‌رصد‌ یاد‌گیری عمیق با كار عملی توسط خود‌ شخص به د‌ست می‌آید‌، باید‌ به د‌انش‌آموزان از د‌وره ابتد‌ایی آموزش د‌اد‌ كه د‌ر استفاد‌ه از تكنولوژی آموزشی د‌ر كلاس فعالانه شركت كنند‌.ادامه مطلب


نوع مطلب : تکنولوژی آموزشی، 
برچسب ها : چگونه از وسایل آموزشی بهره ببریم، تکنولوژی آموزشی،
لینک های مرتبط :

در کتاب‌ها دیده‌اید که به طور مثال، صفحات ابتدایی که مربوط به مقدمه است را به صورت یونانی (i و ii و iii و iv و v و ...) شماره‌گذاری می‌کنند و صفحات اصلی کتاب را به صورت عددی (1 و 2 و 3 و 4 و ...)

ممکن است بگویید دو سَنَد (Document) ایجاد می‌کنند، یکی برای مقدمه و آن‌را به صورت یونانی شماره‌گذاری می‌کنند و یک سند دیگر هم برای بقیه کتاب و به صورت عددی شماره‌گذاری می‌کنند، اما شما می‌توانید در یک سند نیز دو نوع شماره‌گذاری داشته باشید.

قبل از توضیح این نکته، توضیحاتی در مورد اصول شماره‌زنی صفحات در ورد می‌دهم:

1- درج شماره:

برای درج شماره به صفحات در ورد 2007 و 2010 به تب Insert رفته و روی Page Number کلیک کنید، سپس تصمیم بگیرید که شماره در بالا(top)ی صفحه یا پایین(bottom) صفحه درج شود. سپس اگر مثل معمول، پایین صفحه را انتخاب کردید، Bottom of Page و سپس Plain Number 2 را انتخاب کنید تا شماره‌ها در پایین، وسط صفحه درج شود.

 

- شماره‌های فارسی:

اگر متوجه شدید که شماره‌ها انگلیسی درج شده‌اند، ابتدا روی شماره صفحه اول دابل کلیک کنید. سپس در تب Home، روی دکمه right-to-left کلیک کنید:ادامه مطلب


نوع مطلب : تکنولوژی آموزشی، مقالات، 
برچسب ها : شماره گذاری، ورد، Word، Microsoft،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

Free PageRank Checker
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات