عدد p (پی) سرگذشتی حداقل 3700 ساله دارد. پی یكی از مشهور ترین عددها در دنیای ریاضی است. و نماد p یكی از حروف الفبای لاتین است.ساده ترین و بهترین راه معرفی p این است : قطر دایره/محیط دایره = p

در طول این 37 قرن، دانشمندان زیادی سعی كردند مقدار p را حساب كنند. به عبارت دیگر آن ها سعی كردند تا نزدیك ترین عدد به عدد p را به دست آورند.
قدیمی ترین محاسبه ی به دست آمده، به 1700 سال پیش از میلاد مسیح (ع) ، یعنی حدود 3700 سال پیش مربوط می شود. این محاسبات روی پاپیروسی نوشته شده است كه در حال حاضر، در "مسكو" نگهداری می شود.

اولین محاسبه ی ریاضی p ، توسط ارشمیدس و با كمك چند ضلعی ها انجام شد. او با 96 ضلعی منتظم، عدد پی را بین دو كسر 70/10 ‚3 و71/10 ‚3 به دست آورد .(تذكر:علامت / نشانه ی خط كسری است).

"لودلف وان كولن" آلمانی ، در قرن هفدهم به كمك 720 ‚254 ‚212 ‚32 ضلعی منتظم، مقدار p را تا 32 رقم اعشار حساب كرد.

"غیاث الدین جمشید كاشانی" معروف به "الكاشی" در كتاب رساله ی محیطیه، p را تا 17 رقم پس از ممیز حساب كرده است.

"بهاسیك هندی" در سال 1150 میلادی، آن را به صورت كسر 7/22 یا جذر 10 نشان داده است.
"جان وایس" ریاضی دان انگلیسی برای p ، نسبت زیر را پیشنهاد كرد:

(...×5×5×3×3×1×1 ) / (...×6×6×4×4×2×2) = 2/p

"لایپ نیتس " آلمانی به عبارت زیر دست یافت :

...+۱/۱۱-۱/۹+۱/۷-۱/۵+۱/۳-۱=۴/p

در سال 1949 میلادی، به كمك رایانه ی اینیاك ، پی تا 2037 رقم محاسبه شد. به تازگی برادران "چودنوفسكی" با بیش از پنج سال كار مداوم به كمك رایانه، p را تا 1011196691 رقم اعشار حساب كرده اند .

اگر می خواهید عدد p را تا ده رقم اعشار به خاطر بسپارید تعداد حروف كلمات، در بیت دوم این شعر به شما كمك خواهد كرد :

گر كسی از تو بپرسد ره آموختن p پاسخی ده كه هنرمند تو را آموزد
خرد و دانش و آگاهی دانشمندان ره سرمنزل مقصود بما آموزد
۳ . ۱ ۴ ۱ ۵ ۹ ۲ ۶ ۵ ۳ ۵ =۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵